آمارنامه 1400 دارو
آمارنامه دارویی
آمارنامه 1401 دارو
آمارنامه دارو
نکات آمارنامه 1401

قابل توجه کاربران گرامی

آمارنامه 5 ماهه سال 1401 توسط سازمان غذا و دارو انتشار یافت و در سایت دیتافارما پس از یکسان سازی بارگذاری شده است. در خصوص آمارنامه این دوره چند نکته حائز اهمیت می باشد که می بایست به آن توجه نمایید:
1) اطلاعات فروش به بسته آورده شده است.
2) در ستون نوع فرآورده رکوردهای خالی زیادی وجود دارد که از نوع دارو می باشد.
3) در دسته بندی نوع فرآورده هایی که دارو می باشند، دستکش، ملزومات و مواد ضدعفونی کننده هم آورده شده است.

4) سامانه دیتافارما، در آخرین بروزرسانی خود، داروهای دارای فروش تعدادی در آمارنامه را که فاقد قیمت فروش بودند، بر اساس قیمت های ارائه شده در سایت سازمان غذا و دارو محاسبه و نتایج را در سامانه اعمال نموده است.

5)همچنین اطلاعات سایت از سال 97 الی 1401 مطابق با اطلاعات سامانه تیتک بر روی سیستم بارگذاری شده است.


جهت موارد فوق دیتافارما همانند سال های پیشین یکسان سازی داده ها را انجام داده و فقط اطلاعات فروش عددی داروها و فروش ریالی با قیمت مصرف کننده را لحاظ نموده است.


لازم به ذکر می باشد که اطلاعات تعداد در بسته های هر دارو، پس از تصحیح سازی بر اساس تعداد در بسته های سه پخش بزرگ دارویی و همچنین پروانه های سازمان و غذا و دارو و نهایتاً تعداد بسته بندی برای دارویی هایی که در هیچکدام یک از موارد ذکرشده پیدا نشداز عکس بسته بندی آن ها شناسایی و بر روی سامانه قرار گرفته که ممکن است همچنان ایراداتی در اطلاعات سیستم وجود داشته باشد به همین دلیل ابتدای امر جهت داروهای شرکت خود از تعداد بسته های قرار گرفته بر روی برنامه اطمینان حاصل نمایید و سپس در صورت مشکل اطلاع دهید تا رفع نقص گردد.


جهت مشاهده تعداد بسته های هر دارو، پس از ورود به صفحه اصلی برنامه، در تب دارو، ژنریک را انتخاب نموده و پس از جستجوی داروی مورد نظر مثبت کنار دارو را زده و تب بسته بندی را مشاهده نمایید.