آمارنامه 1400 دارو
نکات آمارنامه 1400

قابل توجه کاربران گرامی

آمارنامه 7 ماهه سال 1400 توسط سازمان غذا و دارو انتشار یافت و در سایت دیتافارما پس از یکسان سازی بارگذاری شده است. در خصوص آمارنامه این دوره چند نکته حائز اهمیت می باشد که می بایست به آن توجه نمایید:
1) اطلاعات فروش همانند آمارنامه نسخه اول سال 98 به بسته آورده شده است.
2) در ستون نوع فرآورده رکوردهای خالی زیادی وجود دارد که از نوع دارو می باشد.
3) در دسته بندی نوع فرآورده هایی که دارو می باشند، دستکش، ملزومات و مواد ضدعفونی کننده هم آورده شده است.

4) سامانه دیتافارما، در آخرین بروزرسانی خود، داروهای دارای فروش تعدادی در آمارنامه را که فاقد قیمت فروش بودند، بر اساس قیمت های ارائه شده در سایت سازمان غذا و دارو محاسبه و نتایج را در سامانه اعمال نموده است.نکته قابل ذکر اینکه محصولات گروه مکمل نیز به زودی اصلاح و در سامانه بروزرسانی خواهد شد.

5) نکته قابل ذکر اینکه محصولات گروه مکمل نیز به زودی اصلاح و در سامانه بروزرسانی خواهد شد.
جهت موارد فوق دیتافارما همانند سال های پیشین یکسان سازی داده ها را انجام داده و فقط اطلاعات فروش عددی داروها و فروش ریالی با قیمت مصرف کننده را لحاظ نموده است.


لازم به ذکر می باشد که اطلاعات تعداد در بسته های هر دارو، پس از تصحیح سازی بر اساس تعداد در بسته های سه پخش بزرگ دارویی و همچنین پروانه های سازمان و غذا و دارو و نهایتاً تعداد بسته بندی برای دارویی هایی که در هیچکدام یک از موارد ذکرشده پیدا نشداز عکس بسته بندی آن ها شناسایی و بر روی سامانه قرار گرفته که ممکن است همچنان ایراداتی در اطلاعات سیستم وجود داشته باشد به همین دلیل ابتدای امر جهت داروهای شرکت خود از تعداد بسته های قرار گرفته بر روی برنامه اطمینان حاصل نمایید و سپس در صورت مشکل اطلاع دهید تا رفع نقص گردد.


جهت مشاهده تعداد بسته های هر دارو مطابق با لینک اقدام فرمایید.