جهت عضویت از طریق واتساپ با شمارۀ 09125260853 آقای مهندس کاظم زاده درخواست خود را ارائه نمایید.