چگونه می توان اطلاعات یک داروی مورد نظر را بدست آورد؟

چگونه می توان اطلاعات یک داروی مورد نظر را بدست آورد؟
04/08/2016

ابتدا وارد برنامه شوید:

پس از ورود به صفحه اصلی برنامه، به قسمت دارو بروید:

DrugsTrend

 

پس از ورود به صفحه دارو، داروی مورد نظر خود را جستجو نمایید (برای مثال ما قصد داریم تا داروی Aciclovir 400MG Tab را بررسی نماییم.) لازم به ذکر می باشد که شما شاید قصد بررسی بازار یک برند خاص را داشته باشید. فرقی نمی کند از همین قسمت به اطلاعات فروش برندها نیز دسترسی دارید.

DrugsTrend02

همان طور که در بالا مشخص می باشد، لیست تمامی داروهایی Aciclovir  بازار ایران به نمایش در آمده است.

هرکدام یک از صفحه های اصلی دارو که مرتبط با داروی مورد نظر شما می باشد از نظر ژنریک یکسان می باشد، شما را به یک صفحه ژنریک دارو خواهند برد.

DrugsTrend03

در صفحه فوق اطلاعات کلی داروی ژنریک Aciclovir 400MG Tab قابل ملاحظه می باشد.

حال جهت مشاهدۀ اطلاعات فروش داروی مورد نظر، 4 گزارش پیش فرض پیش روی شماست.

 داشبورد فروش:

پیشنهاد می گردد اگر قصد مشاهدۀ اطلاعات ذیل را دارید، از این گزارش استفاده نمایید:

سیر فروش شرکت های تامین کننده (تولیدی یا وارداتی قابل فیلتر هستند)

سیر فروش ریالی و هم عددی ژنریک دارو بر روی نمودار میله ای پایین گزارش قابل دسترسی است.

سیر فروش عددی هر یک از شرکت ها.

می توانید نام شرکت تامین کننده و یا توزیع کننده را بر حسب نیاز فیلتر نمایید.

با دبل کلیک کردن بر روی نمودار پای چارت (سهم شرکت ها)، سهم فروش برندهای دارویی نیز برای آن شرکت خاص قابل مشاهده خواهد بود.

با دبل کلیک کردن بر روی نمودار میله ای فروش تامین کنندگان، سیر فروش برند دارو نیز برای آن شرکت مورد نظر قابل مشاهده خواهد بود.

DrugsTrend05

 

برای مثال فروش داروی مورد نظر برای شرکت امین، و سهم فروش هر یک از برندهایی که شرکت امین تامین کرده است، در تصویر ذیل قابل مشاهده است.

 DrugsTrend07

 

Pivot فروش:

پیشنهاد می گردد اگر قصد مشاهدۀ اطلاعات ذیل را دارید، از این گزارش استفاده نمایید:

روال فروش ریالی کل برندهای موجود در بازار

مشاهدۀ روال فروش تامین کنندگان از برندهای دارو.

مشاهدۀ روال فروش توزیع کنندگان از برند دارو.

مشاهدۀ فروش عددی شرکت های تامین کننده از دارو.

قابلیت فیلتر کردن نوع تامین دارو (تولیدی یا وارداتی)

قابلیت فیلتر کردن سال های مورد نظر فروش.

با دبل کلیک کردن بر روی نمودار میله ای (هر برند) روند فروش شرکت های توزیع کننده قابل ملاحظه می باشد.

DrugsTrend06

برای مثال روند فروش برند داروی آوه سینا برای تمامی پخش ها به شکل ذیل خواهد بود:

DrugsTrend08

فروش عددی کل بازار:

اگر قصد مشاهدۀ اطلاعات در خصوص تمامی دوزها و اشکال دارویی داروی ژنریک انتخابی را دارید، از این گزارش استفاده نمایید.

شما در این گزارش اطلاعات ذیل را می توانید مشاهده نمایید:

مقایسۀ روال فروش ریالی اشکال دارویی داروی مورد نظر.

مقایسۀ فروش ریالی دوزها با یکدیگر.

مقایسه فروش عددی اشکال دارویی با یکدیگر.

مقایسۀ فروش عددی دوزها با یکدیگر.

سهم شرکت های تامین کننده از اشکال و دوزهای مختلف.

با دبل کلیک کردن اول بر روی نمودارهای میله ای اطلاعات برند دارویی و مقایسۀ فروش آنها در سال انتخابی قابل ملاحظه است.

با دبل کلیک دوم بر روی روی نمودارهای میله ای اطلاعات فروش پخش ها و مقایسۀ فروش آنها در سال انتخابی قابل ملاحظه است.

با کلیک بر روی سهم فروش هر یک از شرکت های تامین کننده نیز می توانید اطلاعات فروش ریالی و عددی یک داروی مورد نظر خود به همراه برند و اطلاعات پخش مورد نظر را بدست آورید.

DrugsTrend09

 

برای مثال فروش یک برند مورد نظر داروی آوه سینا در پخش های مختلف به شکل ذیل می گردد:

DrugsTrend10

 

اطلاعات تکمیلی:

در اطلاعات تکمیلی اطلاعات ذیل قابل دسترس خواهند بود:

فروش عددی در سه سال آخر

فروش ریالی در سه سال آخر

تعداد تولید کنندگان در سال آخر

تعداد وارد کنندگان در سال آخر

نام لیدر تولید کننده

نام لیدر وارد کننده

فروش عددی لیدر تولید کننده

فروش عددی لیدر وارد کننده

فروش ریالی لیدر تولید کننده

فروش ریالی لیدر وارد کننده

سهم واردات از فروش این دارو در سال آخر

فروش تمامی شرکت های تامین کننده در سال های مختلف به صورت جدول با کلیک بر روی مشاهده اطلاعات تامین کنندگان

DrugsTrend11

کافیست فقط به صورت رایگان عضو برنامه شوید. تا اطلاعات داروی مورد نظر را تحلیل نمایید.