شناخت رقبا

شناخت رقبا
01/08/2016

خیلی از شرکت های دارویی، شرکت رقیب خود را شرکتی تصور می کنند که فقط در رنکینگ فروش ریالی به آنها نزدیک می باشد، البته این موضوع صحیح می باشد ولی ریشۀ رقیب بودن به رتبه بندی فروش بر نمی گردد، بلکه به نظر می رسد شرکت رقیب شرکتی باشد که محصولات مشترک بیشتری را با شرکت شما داشته است.

دیتافارما در جهت شناسایی بهتر شرکت های رقیب دارویی، از روش تعداد محصولات مشترک و نیز فروش ریالی محصولات مشترک استفاده نموده است، به همین منظور به سادگی قادر خواهید بود تا شرکت های رقیب تولید کننده و یا وارد کننده دارو خود را شناسایی نمایید.

به همین موضوع اکتفا نشده و در گام دوم، پس از شناسایی شرکت رقیب، شما می توانید وضعیت شرکت کلی شرکت خود را رقیب خود به صورت محصول به محصول و سال به سال و حتی شکل دارویی به شکل دارویی مقایسه نمایید.

کافیست برای این امر، تا آخر با ما همراه باشید:

فرض می کنیم شما شرکت داروسازی خوارزمی هستید و قصد شناخت رقبای خود را دارید.

Roghaba002

Roghaba003

همان طور که در شکل مشخص می باشد، داروسازی داروپخش و امین با 26 محصول مشترک رتبه های اول و دوم را دار می باشند.

Roghaba004

اما این دلیل نمی شود که به صرف تعداد محصول مشترک، این 2 شرکت رقیب داروسازی خوارزمی باشند، همان طور که در شکل ذیل مشخص می باشد، اگر از نظر فروش ریالی محصولات مشترک بررسی کنیم عبیدی و کیمیدارو رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص می دهند. به بیان دیگر، 14 محصول مشترک عبیدی با خوارزمی و حتی 9 محصول مشترک کیمیدارو سهم فروش بیشتری از 26 محصول مشترک داروپخش و امین را به خود اختصاص داده اند.

Roghaba005

داروسازی امین را جهت بررسی با جزئیات بیشتر انتخاب می کنیم.

Roghaba006

همانطور که ملاحظه می شود فروش 26 محصول مشترک خوارزمی با عبیدی قابل نمایان می گردد.

Roghaba007

قصد داریم فقط محصولات قطره این 2 شرکت را با یکدیگر مقایسه نماییم.

Roghaba012

همان طور که قابل مشاهده است داروسازی امین فقط در سال 1393 فروش بیشتری در قطره نسبت به داروسازی خوارزمی داشته است، حال قصد داریم تا مشاهده نماییم که چه محصولاتی سبب رشد بیشتر امین در سال 1393 گردیده است.

Roghaba009

 

 

با دبل کلیک کردن بر روی نمودار، همان طور که در شکل بالا مشخص است فروش محصولات 2 شرکت فقط در سال 1393 نمایانگر می شود.

Roghaba010داروسازی امین در سال 1393 قطره فروس سولفات و متوکلوپروماید و استامینوفن را بیشتر از داروسازی خوارزمی تولید کرده است و علت رشد فروش قطره ها نیز این سه محصول بوده اند.

اگر همین حالا قصد شناسایی رقبا را دارید کلیک نمایید.